Gå til indhold

Ægteskab i Filippinerne

Hvis du planlægger at blive gift i Filippinerne

De specifikke krav varierer i forskellige dele af Filippinerne, og er også afhængige af omstændighederne. Dig og/eller din filippinske/forlovede bør derfor kontakte det lokale rådhus eller kommune, hvori din filippinske forlovede bor (hvor han eller hun har boet i mindst de sidste 6 måneder).

Hvis I er to danskere der vil giftes i Filippinerne gælder det samme. I skal så i god tid forinden vielsen skal finde sted, kontakte de lokale myndigheder, der hvor I vil giftes.

For at en dansk statsborger kan indgå ægteskab i Filippinerne, kræver de Filippinske myndigheder, at ambassaden udsteder en såkaldt "Legal Capacity to Contract Marriage" attest der bekræfter, at du kan gifte dig, uden at det er i strid med dansk lovgivning. Denne attest kan ambassaden ikke udstede uden at du først har fået en Ægteskabsattest fra Familieretshuset. Bemærk at certifikatet kun er gyldigt i 4 måneder.

(Bemærk; Hvis I begge er danske statsborgere eller har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark, skal ægteskabsattesten udstedes af jeres (seneste) hjemkommune i Danmark.)

Hvordan får jeg et ”Legal Capacity to Contract Marriage” certifikat

Personligt fremmøde på ambassaden i Manila og/eller konsulatet i Cebu eller Davao er nødvendigt. For at få et ”Legal Capacity to Contract Marriage” certifikat hos ambassaden bedes du venligst lave en aftale indenfor de konsulære åbningstider. 

NB! En Bopælsattest, Civil Attest, Attest, Personattest/Fødsels/Dåbsattest, Skilsmisseattest og (tidl. Ægtefælles) Dødsattest er ikke dækkende til at ambassaden kan bekræfte at man opfylder dansk lovgivning for at indgå ægteskab i udlandet – (dvs. udstede ”Legal Capacity to Marry” certifikat).

Hvis du er usikker på, om du har det rigtige dokument til din anmodning om certifikatet Legal Capacity to Marry, er du velkommen til at sende en e-mail til ambassadens konsulære afdeling for at få hjælp.

 

PROCEDUREN:

1. Få Ægteskabsattest fra følgende kontorer:   

  • Kontakt Familieretshuset .
  • For indbyggere på Færøerne skal du kontakte folkeregistret i din kommune og The High Commissioner's Office in the Faroe Islands.
  • Bemærk venligst at Ægteskabsattest skal underskrives med en fysisk underskrift. 

2Ægteskabsattest/Certifikatet skal gennemgå korrekte legalisering procedurer hos det Udenrigsministeriet (UM) i Danmark. Besøg Legaliseringskontor hjemmeside for yderligere information , Legalisering/Apostille (um.dk)


3. Når det originale Ægteskabsattest er blevet legaliseret af det Danske Udenrigsministeriet, du kan nu betale gebyret via bankindskud og bestille tid til at medbringe det originale Ægteskabsattest, gyldigt dansk pas og ansøge for Legal Capacity to Marry certifikat. Det konsulære gebyr for certifikatet er PHP 1,840.

Payment for Consular Services (um.dk)
Book an Appointment (um.dk)


4. Hvis du ikke kan fremvise det originale ægteskabsattest, bedes du kontakte den konsulære afdeling for vejledning.


5. De "Legal Capacity to Marry certificate" kan udstedes samme dag som din aftale med ambassaden.

For behandling og konsulærgebyr: Notér venligst, at ambassaden ikke modtager kontante betalinger. Forinden skal beløbet indbetales på ambassadens konto.

Sørg efterfølgende for, at ægteskabet/din nye civilstatus opdateres i Det Centrale Personregister (CPR).


Yderligere information:
• De Filippinske myndigheder kan kræve en officiel engelsk oversættelse af skilsmisseerklæring eller dødsattest; 
• Skilsmisseerklæringen bliver ikke automatisk anerkendt i Filippinerne. Danske statsborgere, som tidligere har været gift i Filippinerne, og har intention om at blive gift igen i Filippinerne efter at være blevet skilt i Danmark (eller andetsteds), rådes til at søge juridisk vejleding eller kontakte Philippine Statistics Authority (PSA) i Filippinerne for at bekræfte procedurerne om udenlandske skilsmisseerklæringer bliver anerkendt i Filippinerne.


For information om registrering og anerkendelse af udenlandske ægteskaber i Danmark, henviser vi til Familieretshuset hjemmeside .