Gå til indhold

Folketingsvalg 2022 – afgivelse af brevstemme I Filippinerne  

Tirsdag d. 1. november 2022 er der valg til Folketinget. Vælgere, der kan stemme til valget, kan brevstemme på ambassaden og de danske honorære konsulater i Cebu City og Davao City.

 

Hvordan:

Du skal møde personligt op og kun efter forudgående tidsbestilling. Ambassaden holder åbent for stemmeafgivelse d. 10. oktober til 17. oktober. Husk at medbringe gyldigt dansk foto ID samt navn/adressen til din bopælskommune (skal angives på stemmematerialet). 

Vil du stemme på ambassaden i Manila (BGC, Taguig), skal du booke tid her: Schedule Appointment with ROYAL DANISH EMBASSY MANILA

Vil du stemme på et af de honorære konsulater, skal du kontakte det pågældende konsulat direkte. Du finder relevant kontaktinformation her: Consulates (um.dk)

 

Hvornår:

Din brevstemme skal kunne nå frem til din kommune inden valgdagen for at blive talt med. Det anbefales derfor at stemme så tidligt som muligt. For at vi kan sikre rettidig fremsendelse, anbefaler vi, at du afgiver din stemme senest d. 13. oktober på de danske honorære konsulater i Cebu City og Davao City og senest d. 17. oktober på ambassaden i Manila . Du kan dog stemme helt frem til valgdagen. 

Hvem kan stemme i udlandet?

Du kan brevstemme, hvis du opfylder nedenstående:

• har dansk indfødsret (statsborgerskab),

• er fyldt 18 år,

• har fast bopæl i Danmark (Riget) og

• ikke er under værgemål med fuld fratagelse af den retlige handleevne (ikke er umyndig).

Du kan læse mere om udlandsdanskeres valgret på Indenrigs- og boligministeriets hjemmeside: https://valg.im.dk/vaelgere/udlandsdanskeres-valgret

Loading...