Gå til indhold

Pas

Her kan du læse om pasproceduren for personer over og under 18 år samt hvordan du får et provisorisk pas (nødpas).

Fra 1. januar 2012 skal nye danske pas indeholde digitale fotos, fingeraftryk og underskrift. Dermed skabes der langt større sikkerhed for, at passet ikke kan forfalskes eller misbruges. I forvejen rummer de danske pas et digitalt fotografi af indehaveren. Dit nuværende pas er stadig gyldigt indtil udløbsdatoen. 

Pasansøgninger indgives ved personlig henvendelse på den danske ambassade idet:

 • Alle over 5 år skal afgive underskrift.
 • Alle over 12 år skal afgive fingeraftryk.
 • Alle (uanset alder) skal have taget foto på ambassaden - dog anbefaler vi, at man selv medbringer et foto af helt små børn.

Tidsbestilling

Der kræves tidsbestilling til pasansøgning. Du kan booke en tid på den engelske del af siden på: KLIK HER FOR AT BOOKE AFTALE

Ekspeditionstiden

Ekspeditionstiden er ca. 3-5 uger (danske pas produceres kun i Danmark). Pasansøgninger bør således indleveres i god tid før en planlagt rejse.

Se link til listen over gebyrer på denne ydelse nederst på siden.


FORLÆNGELSE AF PAS

Forlængelse af dit pas kan kun ske, hvis passet er udløbet inden for de sidste 3 måneder, eller hvis passet udløber inden for meget kort tid.

For at få forlænget gyldigheden af dit pas skal du henvende dig personligt til ambassaden eller en af de honorære konsulater og medbringe dit pas, se andet sted på siden, hvordan du bestiller tid.

Vi anbefaler dig, at du i samme forbindelse bestiller et nyt pas, da gyldigheden i passet kun forlænges, så det gælder til én specifik rejse til Danmark.

Du skal selv undersøge om et pas med forlænget gyldighed kan benyttes til udrejse af Filippinerne og om du evt. kan få visa i det forlængede pas. For Filippinerne skal et pas være gyldigt mindst 6 måneder ud over din udrejsedag.

 

Provisorisk pas (NØDPAS)

Skulle uheldet være ude, og du mister dit pas i Filippinerne, skal du først og fremmest henvende dig til den nærmeste politistation, i forhold til hvor du mener du har mistet passet, og få udstedt en politirapport.

Alle ansøgere (også børn og ældre uanset alder) skal herefter møde personligt op på ambassaden eller på det nærmeste konsulat. Provisorisk pas kan udstedes samme dag.

 

Sådan gør du:

Følgende skal medbringes til ambassaden:

 • Kopi af politianmeldelsen (1 stk).
 • Foto-legitimation, evt. kopi af pas eller kørekort (1 stk).
 • Formular til pasansøgning (1 stk.) Download formularen nederst på siden.
 • 1 stk. pasfoto (35mm x 45mm - farve eller sort/hvid). 

Særlige regler

Før du kan udrejse på dit nødpas. skal du kontakte 

Bureau of immigration Philippines for at få et indrejsestempel.

 

Ekstra pas (maksimalt 2-års gyldighed)

Sådan gør du:

Følgende skal medbringes:

 • Formular til pasansøgning (1 stk). Download formularen nederst på siden.
 • Arbejdsgivererklæring (se nedenfor)
 • 1 kopi af det sidst udstedte 2-års pas (hvis du allerede har et)
 • Foto-legitimation (10-års pas eller tidligere 2-års pas)

Bemærk venligst, ekstra pas udstedes kun i særlige tilfælde og er midlertidigt. Ansøgers arbejdsgiver skal skriftligt erklære, eksempelvis ved følgebrev, at det vil medføre betydelige ulemper, hvis ansøger ikke har mulighed for at rejse i perioder, fordi ansøger skal søge om visum. Såfremt ansøger er ejer af virksomheden, skal det fremgå af brevet.

Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at ansøger har meget rejseaktivitet, men det skal vises, at man er nødt til at have et ekstra pas, for at kunne søge om visum og passe sin rejseaktivitet i øvrigt. Det gives under normale omstændigheder ikke alene i forbindelse med turistrejse.

Gyldigheden afhænger af rejserne i den konkrete sag, men det kan ikke overstige to år. Passet skal indleveres efter udløb og ved ansøgning om nyt ekstrapas skal der igen vedlægges brev fra arbejdsgiver.


Pasansøgning (under 18 år)

Pasfornyelse eller hvis nuværende pas er udløbet for mindre end to år siden:

1. Pasansøgningsskema - udfyldt og underskrevet af en af forældrene. Hent venligst ansøgningsskemaet her.

2. Samtykkeerklæring underskrevet af begge forældre. Se venligst nedenfor for yderligere information om samtykke.

3. Original eller kopi af fødselsattest - begge forældres navne skal fremgå af attesten.

4. Dit barns nuværende pas.

5. Forældres pas eller billed-id med underskrift.

6. Original dokumentation for dit barns navneændring, hvis navnet er blevet ændret siden udstedelsen af dit barns nuværende pas. Navneændringen skal afspejles i CPR-registret, før passet kan udstedes.

7. Dit barns bevis for dansk indfødsret, hvis et sådant er udstedt (Statsborgerretsbevis/Indfødsretsbevis).

 

Begge forældre skal underskrive samtykkeerklæringen på side 3 i pasansøgningsformularen. Såfremt den ene forældre har den fulde forældremyndighed skal ambassaden og generalkonsulaterne se et officielt dokument, der beviser dette.

 

Særligt for førstegangspas

Foruden ovenstående krav bedes man medbring barnets fødselsattest.

Forældrenes ægteskabsattest skal indleveres.

 

Pasansøgning (17-21 år)

 Ambassaden opfordrer forældre med børn i alderen: 17-21 år til at sætte sig grundigt ind i reglerne omkring dansk statsborgerskab og evt. tabt statsborgerskab før der søges om nyt pas. I tvivlstilfælde kan ambassaden blive nødsaget til at anmode om et indfødsretsbevis, for at kunne udstede dansk pas udover det 22. fyldte år.

Se afsnittet nedenfor for information om statsborgerskab.

Såfremt ansøger stadig er i tvivl efter at have læst reglerne, kan ambassaden kontaktes for vejledning forud for indgivelsen af en pasansøgning.

Statsborgerskab og ret til dansk pas

Det er vigtigt at du er opmærksom på dine rettigheder omkring dansk statsborgerskab. Nedenfor kan du finde vigtig information om:

 • Kan man miste sit danske statsborgerskab automatisk? Læs her
 • Har jeg fået dansk statsborgerskab ved fødslen? Læs her
 • Hvordan kan jeg blive dansk statsborger? Læs her

Pasansøgning (over 18 år)

Sådan gør du:

Følgende skal medbringes:

 • Formular til pasansøgning (1 stk). Download formularen nederst på siden.

Dokumenter:

 • 1 kopi af det sidst udstedte pas
 • Foto-legitimation (pas)

Læs mere


På Udenrigsministeriets hjemmesider videregives oplysninger fra andre myndigheder og gives råd og vejledning. Udenrigsministeriet kan imidlertid ikke drages til ansvar for eventuelle problemer uanset oplysningerne på hjemmesiderne.