Spring til indhold

Dansk statsborgerskab

Dansk fra fødsel

Et barn født 1. juli 2014 eller senere, erhverver dansk indfødsret ved fødslen, hvis faderen, moderen eller medmoderen er dansk.

Et barn født 1. februar 1999 til og med 30. juni 2014, erhverver dansk indfødsret ved fødslen, hvis faderen eller moderen er dansk. Er barnets forældre ikke gift, og er kun faderen dansk, erhverver barnet kun dansk indfødsret, hvis det er født her i riget.

Har et barn af en dansk far og en udenlandsk mor ikke erhvervet dansk indfødsret ved fødslen, erhverver barnet dansk indfødsret ved forældrenes indgåelse af ægteskab. Det er en forudsætning, at barnet på tidspunktet for ægteskabets indgåelse er ugift og under 18 år.

Et barn født 1. januar 1979 til og med 31. januar 1999 erhverver dansk indfødsret ved fødslen, hvis forældrene er gift, og hvis fader eller moder er dansk, eller hvis født udenfor ægteskab hvis moder er dansk.

Et barn født 1. januar 1951 til og med 31. december 1978 erhverver dansk indfødsret ved fødslen hvis forældrene er gift og hvis fader er dansk, eller hvis født her i riget og moder er dansk, såfremt faderen ikke har statsborgerret i noget land, eller såfremt barnet ikke ved fødslen erhverver faderens statsborgerret, eller hvis født udenfor ægteskab hvis moder er dansk.

Har et barn af en dansk far og en udenlandsk mor ikke erhvervet dansk indfødsret ved fødslen, er hverver barnet dansk indfødsret ved forældrenes indgåelse af ægteskab. Det er en forudsætning, at barnet på tidspunktet for ægteskabets indgåelse er ugift og under 18 år.

For mere information venligst kontakt Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Dobbelt statsborgerskab

Siden 1. september 2015, har der været en femårig overgangsperiode, hvor det er muligt for tidligere danske statsborgere, som har mistet deres danske statsborgerskab, fordi de er blevet udenlandske statsborger, at genanskaffe det danske statsborgerskab.

Ansøgning om genanskaffelse af dansk statsborgerskab

Man kan ansøge om at genanskaffe sig dansk statsborgerskab, ved at sende en erklæring direkte til Familieretshuset eller ved at betale et gebyr, og aflevere erklæringen på den danske ambassade i Filippinerne.

Hvordan du får dit danske pas

Det vil være muligt at søge om at få et dansk pas ved en hvilken som helst dansk ambassade, så snart Familieretshuset har gennemgået din ansøgning om at genanskaffe dig dit danske statsborgerskab.

For mere information kontakt Familieretshuset:
Telefon: +45 72 56 70 00

Danskere født i udlandet

Den generelle regel er at danskere født i udlandet, som udgangspunkt mister deres statsborgerskab, når de bliver 22 år medmindre, den pågældende bliver statsløs. Dog er der mulighed for at bibeholde sit danske statsborgerskab, hvis man opfylder visse betingelser:

  1. Hvis den pågældende inden det fyldte 22. år har haft bopæl i Danmark(Kan dokumentere at have haft opholdsadresse i Danmark i mindst 3 sammenhængende måneder).
  2. Hvis den pågældende inden det fyldte 22. år har haft ophold i Danmark, der tyder på samhørighed med Danmark(Kravet om ophold er ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriets praksis opfyldt, hvis ansøgeren før det fyldte 22. år samlet har opholdt sig mindst 1 år i Danmark).

Det bemærkes, at sagsbehandlingstiden i sager om bevis og bevarelse af dansk statsborgerskab er på 12 måneder regnet fra ansøgningens modtagelse i Udlændinge-, Integrationsministeriet. Derfor bør ansøgninger om bevarelse af dansk statsborgerskab indgives i god tid, som udgangspunkt mellem det fyldte 20. og 21. år.

Ansøgningsskemaet og yderligere oplysninger kan findes på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Ovenstående information er udelukkende vejledende. Hvis du er i tvivl om ovenstående regler bør du kontakte Udlændinge- og Integrationsministeriet.