Spring til indhold

Ægteskab i Filippinerne

Hvis du planlægger at blive gift i Filippinerne

De specifikke krav varierer i forskellige dele af Filippinerne, og er også afhængige af omstændighederne. Dig og/eller din filippinske/forlovede bør derfor kontakte det lokale rådhus eller kommune, hvori din filippinske forlovede bor (hvor han eller hun har boet i mindst de sidste 6 måneder).

Hvis I er to danskere der vil giftes i Filippinerne gælder det samme. I skal så i god tid forinden vielsen skal finde sted, kontakte de lokale myndigheder, der hvor I vil giftes.

Ambassadens erfaring er, at de filippinske myndigheder kræver, at alle udlændinge får ”Legal Capacity to Contract Marriage” fra deres ambassade, inden de søger om en ægteskabslicens. Certifikatet bekræfter, at der ikke er nogen indsigelser imod det foreslåede ægteskab. Bemærk at certifikatet kun er gyldigt i 4 måneder.

Hvordan får jeg et ”Legal Capacity to Contract Marriage” certifikat

Personligt fremmøde på ambassaden i Manila og/eller konsulatet i Cebu eller Davao er nødvendigt. For at få et ”Legal Capacity to Contract Marriage” certifikat hos ambassaden bedes du venligst lave en aftale indenfor de konsulære åbningstider. Det er ikke nødvendigt med en aftale på konsulatet i Cebu eller Davao.

KRAV

  • Gyldigt dansk pas
  • Originalt og opdateret bopæls- og civilstandsattest udstedt af kommunen hvor den pågældende er registreret (gyldigt indenfor 4 måneder efter udstedelsesdagen)

Civilstandsattesten SKAL Apostille påtegnes af Udenrigsministeriet i Danmark inden det videregives til ambassaden, ellers vil anmodningen ikke blive behandlet.

Sagsbehandlingstiden er tre (3) arbejdsdage fra ansøgningsdagen. For behandling- og konsulærgebyr. Notér venligst, at ambassaden ikke modtager kontante betalinger. Forinden skal beløbet indbetales på ambassadens konto.

Yderligere information:
• De filippinske myndigheder kan kræve en officiel engelsk oversættelse af skilsmisseerklæring eller dødsattest;
• Skilsmisseerklæringen bliver ikke automatisk anerkendt i Filippinerne. Danske statsborgere, som tidligere har været gift i Filippinerne, og har intention om at blive gift igen i Filippinerne efter at være blevet skilt i Danmark (eller andetsteds), rådes til at søge juridisk vejleding eller kontakte National Statistics Office in the Philippines for at bekræfte procedurerne om udenlandske skilsmisseerklæringer bliver anerkendt i Filippinerne.

For information om registrering af udenlandske ægteskaber i Danmark, henviser vi til Ankestyrelsens hjemmeside .

Blive gift på ambassaden

Som udgangspunkt er det ikke muligt at blive gift på ambassaden eller et af konsulaterne i Filippinerne. I stedet bedes du kontakte den lokale giftefoged, hvor du har tænkt dig at blive gift.

Bryllupsceremonier er ikke en del af den danske udenrigsservices normale opgaver, og kan kun finde sted på danske diplomatiske missioner i undtagelsestilfælde. Det er kun i tilfælde hvor personer, på grund af deres arbejde – i praksis ofte sømænd – eller af andre årsager er lang tid væk fra Danmark, og derfor forhindret i at blive gift i Danmark, og kun i lande hvor det ikke er muligt at blive gift på normal vis f. eks. hos de lokale ægsteskabsmyndigheder – en kirke eller en giftefogeds kontor.

Det er et krav for mulige bryllupsceremonier hos en dansk ambassade/konsulat, at de er accepteret af værtslandet.