Skip to content

Internship

Praktikant på ambassaden i Manila

Den danske ambassade i Manila søger to praktikanter til at indgå aktivt i det daglige arbejde på ambassaden, hhv. en handelspraktikant og en politisk/administrativ praktikant. Ambassaden assisterer danske virksomheder med at etablere sig i et af Asiens største vækstmarkeder. Vi håndterer desuden opgaver med økonomisk diplomati, EU-samarbejde, politisk rapportering, delegationsbesøg samt konsulære og administrative opgaver.

Arbejdsområder

Ambassaden er en mindre repræsentation (pt. 18 personer), hvorfor du som praktikant kan få mulighed for at arbejde med en bred vifte af ambassadens daglige opgaver, herunder

  • info-søgning om økonomiske, kommercielle og politiske og andre forhold i de to lande og undertiden udarbejdelse af rapporter herom
  • branding af Danmark i Filippinerne og Filippinerne i Danmark via sociale medier mv.
  • bidrage til udvikling af de kulturelle relationer mellem de to lande
  • udarbejdelse af info-materiale, statistikker,
  • sammenligning mellem de to lande,
  • deltagelse i relevante regelmæssige interne møder på ambassaden
  • ad hoc deltagelse i eksterne møder
  • assistere handelsafdelingen i deres daglige arbejde

Dine kvalifikationer

Vi søger en kandidatstuderende, som er dansk statsborger eller har tilknytning til Danmark. Vi forventer, at du er ansvarsbevidst, arbejdsom og positivt indstillet over for at varetage forskellige arbejdsopgaver, herunder ikke går af vejen for de mere rutinemæssige opgaver. Du skal kunne løse opgaver selvstændigt, men også kunne indgå i samarbejder med andre. Arbejdssproget på ambassaden er dansk og engelsk, hvorfor gode engelskkundskaber i skrift og tale er en forudsætning. Kendskab til Filippinerne eller Sydøstasien vil være en fordel, men ikke et krav. Godt kendskab til Microsoft Office er en forudsætning, herunder Excel og PowerPoint.

Praktiske vilkår

Praktikopholdet er af seks måneders varighed, med start 1. august 2018. Der vil blive taget højde for, at praktikken skal indgå i et studieforløb, og derfor kan praktikken blive tilrettelagt på en måde, der sikrer meritoverførsel i overensstemmelse med reglerne på det pågældende studiested. Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden yder støtte til refusion af konkrete dokumenterede udgifter ved praktikopholdet op til 2.500 kr. pr. md. Ferie afholdes ifølge ambassadens ferieplan. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt inkl. fleksibilitet. Praktikopholdet forudsætter, at praktikanten bliver sikkerhedsgodkendt af Udenrigsministeriet

Søg senest 15. marts 2018.

Send din ansøgning (maks. 1 side og skrevet på dansk) bilagt CV, eksamensudskrifter, og anbefalinger i ét samlet PDF-dokument til: mnlamb@um.dk. I emnefeltet skal der stå ”Praktikansøgning + navn”.

Spørgsmål vedrørende stillingen kan rettes til ambassaden på mnlamb@um.dk