Spring til indhold

Dansk statsborgerskab

Dansk fra fødsel

Et barn er dansk statsborger fra fødslen hvis:

  1. Moderen er dansk statsborger, og barnet er født 1. januar 1979 eller senere ELLER
  2. Faderen er dansk statsborger og gift med moderen til barnet, ELLER barnet var født i Danmark efter 1. februar 1999.

Et barn vil også blive dansk statsborger, hvis faderen efterfølgende gifter sig med barnets udenlandske mor, før barnet er 18 år(og barnet er ugift).

Danske fædre hvis børn ikke er danske statsborger i henhold til ovenstående regler, kan søge om, at deres børn bliver naturaliseret som dansk statsborger, hvis faderen deler forældremyndigheden.

For mere information venligst kontakt Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Dobbelt statsborgerskab

Siden 1. september 2015, har der været en femårig overgangsperiode, hvor det er muligt for tidligere danske statsborgere, som har mistet deres danske statsborgerskab, fordi de er blevet udenlandske statsborger, at genanskaffe det danske statsborgerskab.

Ansøgning om genanskaffelse af dansk statsborgerskab

Man kan ansøge om at genanskaffe sig dansk statsborgerskab, ved at sende en erklæring direkte til statsforvaltningen eller ved at betale et gebyr, og aflevere erklæringen på den danske ambassade i Filippinerne.

Hvordan du får dit danske pas

Det vil være muligt at søge om at få et dansk pas ved en hvilken som helst dansk ambassade, så snart statsforvaltning har gennemgået din ansøgning om at genanskaffe dig dit danske statsborgerskab.

For mere information kontakt statsforvaltning:
Telefon: +45 72 65 70 00

Danskere født i udlandet

Den generelle regel er at danskere født i udlandet, som udgangspunkt mister deres statsborgerskab, når de bliver 22 år medmindre, den pågældende bliver statsløs. Dog er der mulighed for at bibeholde sit danske statsborgerskab, hvis man opfylder visse betingelser:

  1. Hvis den pågældende inden det fyldte 22. år har haft bopæl i Danmark(Kan dokumentere at have haft opholdsadresse i Danmark i mindst 3 sammenhængende måneder).
  2. Hvis den pågældende inden det fyldte 22. år har haft ophold i Danmark, der tyder på samhørighed med Danmark(Kravet om ophold er ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriets praksis opfyldt, hvis ansøgeren før det fyldte 22. år samlet har opholdt sig mindst 1 år i Danmark).

Det bemærkes, at sagsbehandlingstiden i sager om bevis og bevarelse af dansk statsborgerskab er på 12 måneder regnet fra ansøgningens modtagelse i Udlændinge-, Integrationsministeriet. Derfor bør ansøgninger om bevarelse af dansk statsborgerskab indgives i god tid, som udgangspunkt mellem det fyldte 20. og 21. år.

Ansøgningsskemaet og yderligere oplysninger kan findes på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Ovenstående information er udelukkende vejledende. Hvis du er i tvivl om ovenstående regler bør du kontakte Udlændinge- og Integrationsministeriet.